Tag Archives: ECO

Honda จัดหนัก เตรียมติดตั้ง ECO Sticker

สาวก Honda พร้อมกันแล้วหรือยังครับสำหรับการจัดหนักจัดเต็มของทาง Honda ที่จะเตรียมติดตั้งระบบสติ๊กเกอร์ ECO Sticker อ่างงกันใช่ไหมครับว่าระบบสติ๊กเกอร์ ECO Sticker คืออะไร ECO Sticker คือสติ๊กเกอร์ข้อบังคับของทางภาครัฐที่จะต้องติดตั้งเข้าไว้สำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ๆทุกรุ่นครับ เพื่อแสดงข้อมูลให้ลูกค้าทราบเมื่อซื้อรถยนต์ใหม่เพื่อเป็นการประกอบการซื้อ เมื่อรับรถไปแล้ว เจ้าของรถก็สามารถลอกออกได้ครับ สติ๊กเกอร์ ECO Sticker จะมีบอกข้อมูลแสดงการประหยัดพลังงาน ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และรวมถึงแสดงมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานความปลอดภัยในทุกรุ่น และทุกคันของทาง Honda สำหรับขนาดป้ายก็จะเท่ากับกระดาษ A4 โดยตำแหน่งติดจะไว้ที่กระจกหน้าต่างหลังซ้ายที่ป้ายสติ๊กเกอร์ ECO Sticker จะบ่งบอกถึงข้อมูลลักษณะ 4 ประการ คือ

1. ข้อมูลผู้ผลิต ผู้นำเข้า

2. ข้อมูลพื้นฐานของรถยนต์ ยี่ห้อ รุ่น แบบ หมายเลขตัวถัง รหัสโครงรถ รหัสเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ ระบบเกียร์ น้ำหนักรถ ขนาดยาง จำนวนที่นั่ง ประเภทเชื้อเพลิงที่สามารถใช้ได้ และโรงงานที่ผลิต

3. อุปกรณ์ที่ติดตั้งจากโรงงาน

4. ข้อมูลแสดงสมรรถนะของรถยนต์ตามมาตรฐานสากลของสหประชาชาติ ได้แก่ อัตราการใช้น้ำมันอ้างอิง อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มาตรฐานมลพิษ มาตรฐานความปลอดภัย
honda-accord-4-vert