ตี่จับคืออะไรทำไมเด็กไทยจึงเกี่ยวข้อง

เมื่อก่อนสมัยยุคไฮเทคหรือยุคออนไลน์คนไทยโดยเฉพาะเด็กๆมีกิจกรรมการเล่นเกมส์ต่างๆโดยไม่ต้องลงทุนอะไรหรือจะมีบ้างก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่เหมือนโลกยุคอินเตอร์เน็ตจะเล่นเกมส์อะไรสักอย่างโดยส่วนใหญ่จะต้องลงทุนพอสมควรหรือลงทุนมากเพราะจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการเล่นเกมส์ที่นำสมัยและหลากหลาย การเล่นเกมส์แบบไทยสมัยดั้งเดิมเช่นการเล่นตี่จับจึงเป็นเกมส์ที่ไม่ต้องเสียสตางค์เลยแถมยังได้ออกกำลังกาย ฝึกความสามารถและความอดทนอีกด้วย ทำให้เกิดความสมานสามัคคีในหมู่คณะ เด็กๆได้เรียนรู้กฎกติกาต่างๆของการเล่นเกมส์เป็นการฝึกปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมไปในตัว เป็นรากฐานในการฝึกการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามไปในตัว ฉะนั้นการละเล่นหรือการเล่นเกมส์แบบไทยดั้งเดิมทุกอย่างจึงมีประโยชน์มาก สามารถปลูกฝังสิ่งดีๆให้กับเยาวชนของเราได้เป็นอย่างดี

4550315-205304

วิธีการเล่นเกมส์ตี่จับ

1.แบ่งผู้เล่นเกมส์ออกเป็น 2 กลุ่มๆละจำนวนเท่ากันและให้เหมาะสมกับเวลาที่ใช้ในการเล่นเกมส์

2.กำหนดเส้นเขตแดนตรงกลาง และด้านหน้าพร้อมทั้งด้านหลังและด้านข้างของทั้งสองฝ่ายในระยะทางที่เท่ากันกล่าวคือให้ทั้งสองฝ่ายยืนห่างจากเส้นกลางในระยะทางประมาณ 1o เมตร (หรือแล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด)โดยให้ทำเส้นแบ่งเขตไว้ทุกเส้น พร้อมกับกำหนดขอบเขตที่อยู่ทางด้านหลังและด้านข้างของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจนพอที่สมาชิกจะสามารถวิ่งหลบฝ่ายตรงข้ามได้โดยไม่แออัดยัดเยียดจนเกินไป(ห้ามทุกคนออกนอกเขตแดนของตนเอง)

3.กรรมการชี้แจงวิธีการเล่นเกมส์ตี่จับ

-ผู้เล่นเกมส์จะต้องส่งตัวแทนฝ่ายละ 1 คน ออกมาเลือกหัวหรือก้อย หรือเป่ายิงฉุบ ฝ่ายที่ชนะจะได้เล่นเกมส์ก่อน

-ให้ฝ่ายชนะดังกล่าวส่งตัวแทน  1 คน เป็นคนวิ่งตี่จับก่อน โดยให้วิ่งผ่านเส้นกลางเข้าเขตแดนคู่ต่อสู้และส่งเสียงตี่….ตลอดระยะเวลาวิ่งไล่สัมผัสหรือแตะต้องตัวฝ่ายตรงกันข้ามให้ได้คนใดคนหนึ่ง(จะส่งเสียงตี่….โดยไม่หยุดหายใจถ้าทนไม่ไหวให้วิ่งกลับแดนของตนเองและจะถูกปรับแพ้คนที่ 1 คน ให้แยกออกจากกลุ่มไปรอด้านนอก)สมาชิกในฝ่ายตรงกันข้ามจะวิ่งหลบภายในเขตแดนของตนถ้าถูกแตะต้องตัวด้วยมือของอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องเป็นผู้แพ้และออกจากกลุ่ม(ถ้าฝ่ายที่วิ่งเข้าสัมผัสตัวเพื่อน เมื่อสัมผัสเพื่อนได้แล้วก็ยังต้องเปล่งเสียงตี่….กลับมาที่เดิมของตนเองจะหยุดได้เมื่อกลับเข้ามาถึงเขตแดนของตนเองแล้วเท่านั้นและให้แยกออกไปจากกลุ่มในฐานะผู้ชนะคนที่ 1) ให้สมาชิกแต่ละฝ่ายผลัดเปลี่ยนกันวิ่งตี่จับจนกว่าจะครบจำนวนสมาชิกที่เหลืออยู่

-การตัดสินผลเกมส์ตี่จับจะนับคะแนนจากจำนวนผู้ชนะของแต่ละฝ่ายๆที่ได้คะแนนมากกว่าจะเป็นฝ่ายชนะและได้รับรางวัล

-ฝ่ายแพ้ก็ไมจำเป็นต้องรับโทษนะคะอาจจะรับรางวัลตามสัดส่วนที่ควรจะได้ก็ได้ค่ะแล้วแต่ความเห็นชอบของคณะกรรมการนะคะ!