แม่ในความหมายอันลึกซึ้ง

912780

แม่ในความหมายอันลึกซึ้ง

แม่ มีความหมายอันลึกซึ้งคือว่าแม่คือผู้สร้างโลกมนุษย์โดยแท้จริง เช่นที่เราเอามาเรียกว่า แม่พระธรณี แม่พระคงคา เราควรรู้โดยนัยนี้ที่ว่า แม่เป็นแดนเกิดของทุกสิ่ง